Avfall som resurs – Havrebetong

Talk | Hållbar stad

Södertälje har precis tagit fram en ny avfallsplan och utgångspunkten är att flytta fokus från avfallshantering till resurshantering. På seminariet kommer du få höra mera om ett konkret forskningsprojekt om cirkulär symbios där betong med låg klimatpåverkan framställs från restprodukter från jordbruket i Södertälje

Cirka 3–4 % av världens utsläpp av koldioxid kommer från betongtillverkning och det finns stor potential att reducera utsläppen genom att byta ut traditionella insatsvaror mot restprodukter från t.ex. jordbruket. Lantmännen i Järna odlar havre och en restprodukt i processen är havreskalen. Havreskalen tas om hand av på Telge näts fjärrvärmeanläggning i Järna där de bränns och blir en insatsvara till fjärrvärmeproduktionen. Restprodukten från förbränningen blir aska som sedan blandas in i en ny cementmix som ska ge lägre klimatpåverkan.

Otto During från Rise forskninginstitut kommer berätta om projektet och potentialen med den nya forskningen och när den här betongen kan tänkas finnas på marknaden.


Medverkande

Tomas Thernström

avfallsstrateg, Södertälje kommun

Otto During

forskare hållbart byggande, RISE Research Institutes of Sweden