Accelerera omställningen till cirkulär ekonomi

Talk | Hållbar tillväxt

Slit och släng-samhället kommer att utmanas mer och mer. Svenska teknikföretag står redo med långlivade och högkvalitativa produkter och är väl rustade för en cirkulär ekonomi. Företagen testar redan idag nya sätt att öka lönsamheten samtidigt som produkterna används längre. En rykande färsk ny rapport från Teknikföretagen presenteras som visar på hur industrin kan accelerera och möjliggöra omställningen. Exempel ges på nya affärsmodeller som kommer att leda till ändrade beteenden och affärsrelationer både inom industrin och för privatpersoner.


Medverkande

Elinor Kruse

ansvarig för miljöfrågor, Teknikföretagen