Cyber meets Reality – real-time connected production logistics

Talk | Artificiell intelligens, Hållbar produktion

In-house material flow are becoming more digitalize to ensure quality, durability, traceability, and efficiency. This seminar will demonstrate new technologies for real time analysis of material flow in factories.

The seminar will summarize a few of the ongoing and finalized projects at KTH where, amongst others, Scania and AstraZeneca has developed and tested new applications.

A project from our final year engineering students will also be presented during the seminar.

This seminar will be held in English

 

________________________________________

Interna materialflöden i fabrik är allt mer uppkopplade, för ökad kvalitet, hållbarhet, spårbarhet och effektivitet. I detta seminarium visar vi upp nya tekniker för att i realtid kunna följa flöden internt i fabriker, och spegla dessa i en digital tvilling som också möjliggör en mer adaptiv styrning.

Seminariet sammanfattar ett antal pågående och avslutade forskningsprojekt där KTH tillsammans med bland andra Scania och AstraZeneca utvecklat och testat en rad nya tillämpningar.

Även ett större studentprojekt för våra sistaårsstudenter på civilingenjörsprogrammet redovisas.

Detta seminarium kommer att hållas på engelska.

 


Medverkande

Yongkuk Jeong

Doctor, KTH (Södertälje)

Erik Flores Garcia

Doctor, KTH (Södertäjle)

Magnus Wiktorsson

Prefekt, KTH (Södertälje)

Wajid Ali Khilji
KTH (Södertälje)
Masoud Zafarzadeh
KTH (Södertälje)
Jannicke Baalsrud Hauge

Associate professor in production logistics, KTH (Södertälje)