Det digitala arbetsmiljöarbetet

Talk | Digitalisering, Hållbart arbetsliv

Organisatorisk hälsa handlar om vår arbetsplats; på vilket sätt vi gör vårt arbete och hur vi kommunicerar med varandra. Redan innan Covid 19 ändrade vår världsbild visste vi att vi behövde förnya vårt arbetsmiljöarbete.

Vi var bra, men inte så moderna. Våra processer hängde inte ihop. Vi hade inte koll på läget för vi hade inte fullt ut digitaliserat flöden med Lean som utgångspunkt. HR och SHE arbetade i silos i processer som hörde ihop. 2020 ändrade vi på det. Nu ska jag berätta om vår förändringsresa.


Medverkande

Petra Skoglund

HR Director, AstraZeneca