Diabetes, övervikt och hjärt-kärlsjukdom – Nytt forskningscenter i Södertälje

Talk | Life Science

Kardiometabola sjukdomar är ett samlingsnamn för de vanligaste folksjukdomarna i Sverige; hjärt-kärlsjukdom, typ 2- diabetes, övervikt/fetma och dyslipidemier. 

Det nya forskningscentrumet vid Södertälje Sjukhus fokuserar sitt arbete på att förbättra framtida diagnostik, prevention, behandling och rehabilitering av dessa kardiometabola sjukdomar. Man satsar på att bli ett framtida nav för nationella och internationella samarbeten där man undersöker hur levnadsvanor, övervikt, fetma och genetiska faktorer interagerar och påverkar risken att drabbas av kardiometabol sjukdom, samt hur den mest framgångsrika behandlingen bör se ut för varje patient.

Kardiometabolt forskningscentrum är ett samarbete mellan Södertälje sjukhus, KISÖS, LIME och Institutionerna för Medicin och Laboratoriemedicin och Karolinska institutet.