Digitalisering i ett hållbarhetsperspektiv

Talk | Digitalisering

Hållbar utveckling har många dimensioner och påverkar ekonomi, personal och miljö. Föreläsningen kommer att handla om exempel från AstraZenecas digitalisering och dess påverkan på dimensioner i begreppet hållbar produktion.

 


Medverkande

Victor Löf
AstraZeneca
Ämne: Digitalisering