Digitalt studiebesök på Scanias produktion

Connect, Talk | Digitalisering, Hållbar produktion

Välkommen på ett digitalt besök på Scania! Vi presenterar vårt företag och visar hur vi monterar våra lastbilar.

Programmet 09.00-09.30

  • Välkommen
  • Agenda, information
  • Företagspresentation
  • Chassimontering lastbil
  • Summering

Efter programpunkten, klockan 10.00, finns det möjlighet till att ge återkoppling, ställa frågor och svara på frågor om innehållet via Zoom. Länk skickas ut efter anmälan. Delta i Zoom


Medverkande

Göran Rosell

Guide Coordinator, Scania

Raul Fernandez

Master Guide, Scania