En ny vision för Södertälje – från industri till världsledande hållbarhetskatapult

Talk | Hållbar stad

Redan idag kommer en tiondel av Sveriges export och 11 procent av alla nya patent från Södertälje. Många av dessa innovationer föds i Södertälje Science Park. Ambitionen är att området ska bli världsledande inom forskning och utbildning i hållbar produktion, och därigenom stärka Södertälje som regional stadskärna där innovation är i framkant och fler är i studier eller arbete. Men vad krävs för att komma dit?

I samarbete med White Arkitekter presenterar fastighetsägaren Offentliga Hus en vision för framtidens Södertälje där Södertälje Science Park verkar för att öka stadens attraktivitet och konkurrenskraft. En hållbar stadsdel med en mångfald av fastigheter är under utveckling – med målsättningen att stärka svensk forskning och utbildning för ett hållbart samhälle.

Om Offentliga Hus: Stat, kommun och regioner står inför ett växande behov av lokaler för samhällsservice. I rollen som fastighetsägare avlastar Offentliga Hus det offentliga för att de fullt ut ska kunna fokusera på sin huvuduppgift – att leverera en välfärd i världsklass. Utvecklingsarbetet av Södertälje Science Park är ett exempel på hur Offentliga Hus utvecklar fastigheter tillsammans med det offentliga.

Foto:Anders Bobert


Medverkande

Klara Frosterud

arkitekt, White arkitekter

Fredrik Brodin

VD, Offentliga Hus