Etablering av nytt gjuteri i Södertälje

Talk | Framtidens transportsystem

En ny siluett har växt fram i Södertälje genom bygget av Scanias nya gjuteri. Arbetet har pågått under de senaste åren och är nu redo för uppstart. Det många kanske inte vet är att vi satt höga krav på oss att det nya gjuteriet ska vara hållbarhetsanpassat för framtiden. Vad innebär det och hur gör man det i praktiken? Den här föreläsningen kommer berätta vad vi gjort under projektets gång men även hur det har blivit.

Varmt välkomna att ta del av vår resa!


Medverkande

Mattias Fagerlund

Head of engineering for Scania Foundries, Scania

Anders Svensson

Energy and development engineer, Scania