Ett uppkopplat och sammankopplat samhälle

Talk |

Var finns lediga parkeringsplatser för rörelsehindrade i realtid?  Hur är luftkvalitén just nu i realtid? Med miljösensorer kan man mäta partiklar i luften och visualisera det för medborgarna. Kommunen kan spara stora pengar genom att optimera routén för tömning av papperskorgar? Sensorer mäter fyllnadsgraden i realtid och bara de fulla korgarna töms.
Södertälje kommun har byggt en grundinfrastruktur som kopplar samman Internet of things, öppen data och AI i ett ekosystem. Svårigheten är att kunna förädla data, sammanställa och presentera den på ett begripligt sätt och göra den tillgänglig för mottagaren exakt när den behöver den.

Södertälje har kommit långt med digitaliseringen och vi får höra hur det fungerar i praktiken.


Medverkande

Anthony McCarrick

digitaliseringsstrateg, digitaliseringsenheten, Södertälje kommun