Fjärrvärmens viktiga roll i den hållbara staden

Talk | Hållbar stad

I ett samhälle med höga krav på hållbarhet har fjärrvärmen flera roller att spela – dels som leverantör av värme och lokal producent av el. Men även en viktig roll i den nationella och internationella avfallshanteringen, eftersom återvunnet material används i produktionen av fjärrvärme.

Telge Nät berättar mer om allt bra med fjärrvärme – men också dess utmaningar framöver.


Medverkande

Marcus Lindvall

affärsingenjör, Fjärrvärme, Telge Nät
Ämne: Fjärrvärme, el

Sara Jannes

miljöchef, Telge Nät AB
Ämne: Miljö