Fordonsdalen Stockholm – regionens fordonsindustri i omställning för klimat och konkurrenskraft

Talk | Framtidens transportsystem

Fordonsindustrin står inför ett förändrat landskap. Omställningen för klimatet och en ytterst snabb teknikutveckling skapar nya möjligheter men även utmaningar. En risk är att företag som inte hänger med i utvecklingen slås ut, eller att nya företag som har potentialer att växa inom fordonsindustrin inte ser den möjligheten. 

Nya kunskaper och funktioner utöver de traditionella kommer att krävas för att vinna konkurrensfördelar på den globala marknaden. En tredjedel av anställda inom fordonsindustrin finns i Stockholm och Östra Mellansverige. Stockholm har dessutom ett starkt IT – och Telekomkluster av företag som blir allt viktigare för fordonsindustrin. Projektet ”Fordonsdalen Stockholm” ser att det finns stora möjligheter för att stötta omvandlingsarbetet så att nya och etablerade företag i regionen framgångsrikt kan möta Fordonsbranschens transformationsutmaningar.

Det finns dock en rad frågor som vi behöver besvara; Upplever regionens företag att omställningen och omformningen är en utmaning? Vilka svårigheter står företagen inför? Vilka insatser behöver göras?

Fordonsdalen Stockholm vill stärka den regionala fordonsindustrins konkurrenskraft i omställningen till framtidens hållbara transportsystem. Ett första steg i arbetet är en omfattande kartläggning och vid detta samtal börjar vi diskutera företagens perspektiv vad gäller produkter, produktionsutveckling och affärsmodeller.

 


Medverkande

Sofia Wieselfors

projektledare Fordonsdalen Stockholm, Region Stockholm

Magnus Burman

vice projektledare Fordonsdalen Stockholm, KTH

Kristian Eriksson

doktorand, Institutionen för Hållbar Produktionsutveckling, KTH