Framtidens stad, utmaningar & möjligheter

Talk | Hållbar stad

Framtidens Stad, utmaningar & möjligheter, intervju Boel Godner, Södertälje kommun och panelsamtal live om hållbar stad med Samhällsbyggnadskontoret Södertälje Kommun, Telgebolagen, och Näringslivsenheten, Södertälje kommun.


Medverkande

Boel Godner (S)

Kommunstyrelsens ordförande, Södertälje kommun

Juan Copovi Mena

VD och koncernchef , Telge AB

Jonas Karlsson

Näringslivschef, Södertälje kommun

Andreas Klingström

Tf Samhällsbyggnadsdirektör, Södertälje kommun