Framtidens stad, utmaningar & möjligheter

Talk |

Framtidens Stad, utmaningar & möjligheter,
Utvecklingsperspektiv på framtidens städer – en översikt, Monica Schmalensee, arkitekt.
Utgångspunkten är det mänskliga perspektivet med livskvalitén i fokus. Hur ser olika framtida utvecklingsperspektiv ut för medelstora städer? Hur har pandemin förstärkts respektive tagit en annan riktning utifrån olika scenarios.

Intervju med Boel Godner (s), kommunstyrelsens ordförande, Södertälje kommun kring utmaningarna och möjligheterna med att leda mot framtiden stad. Därtill ett panelsamtal om översiktsplanering, infrastruktur och näringslivsutveckling. Hur planerar en kommun för en hållbar stad? En panel med Samhällsbyggnadskontoret, Näringslivsenheten och Telgebolagen i Södertälje kommun.


Medverkande

Monica von Schmalensee
arkitekt
Boel Godner (S)

kommunstyrelsens ordförande, Södertälje kommun

Juan Copovi Mena

vd och koncernchef , Telge AB

Jonas Karlsson

näringslivschef, Södertälje kommun

Andreas Klingström

tf samhällsbyggnadsdirektör, Södertälje kommun