Framtidens Stadskärna: Södertälje City

Talk | Hållbar stad

Staden växer! Se vilka byggprojekt och nya mötesplatser som är på gång. Hur går det med det nya Kanaltorget? Hur utvecklas Marenplan till en destination? Svaren presenteras av Stina Norrbom, huvudprojektledare på Stadsbyggnadskontoret.

Centrumchefen Aljosa Lagumdzija berättar också om Södertälje Citys planer för 2021, med fokus på samarbete mellan stadens aktörer, genomförande av marknadskampanjer, utveckling av nya stråk samt cityvandringar för en tryggare och mer attraktiv stadskärna.

Missa inte heller Södertälje Citys andra programpunkter, Stadslivet kommer tillbaka och Hur bygger vi en attraktiv stadskärna tillsammans?.

Illustration: Topia


Medverkande

Stina Norrbom

huvudprojektledare, Stadsbyggnadskontoret

Aljosa Lagumdzija

centrumchef, Södertälje City