Hållbar tillväxt i samhället

Talk | Hållbar tillväxt

Hur ska vi få till en hållbar tillväxt framåt? Vad innebär det för strategisk omställning för företag och det offentliga?
En översikt om nuläget. Stockholmsregionens nya näringslivs- och tillväxtstrategi. Panel med storföretagen Scania, AstraZeneca, Region Stockholm och hållbarhetsexpert diskuterar frågan.

Johan Kuylenstierna, ordförande i Klimatpolitiska rådet ger en inblick i nuläget och varför företag behöver ställa om, samverka och anpassa sina affärsstrategier för att behålla kunder, anställda, investerare och inte minst hur de unga, framtidens generation, ser på frågan.

Stockholmsregionen och Södertälje är viktig för hela Sveriges export. Stockholmsregionen står för 25 procent av varuexporten och 1/3 av tjänsteexporten i Sverige. Region Stockholm presenterar Stockholmsregionens näringslivs- och tillväxtstrategi med fokus på hållbarhet (remissversionen) och en ny rapport om export och globala värdekedjor.

Näringslivs- och tillväxtstrategins fyra inriktningsområden är att stärka och utveckla:

  • forskning, innovation och smart specialisering
  • små- och medelstora företags konkurrenskraft
  • internationalisering
  • export och investeringar
  • och strategisk kompetensförsörjning.

En panel med representanter från AstraZeneca, Scania, Södertälje kommun, Region Stockholm och en hållbarhetsexpert deltar och diskuterar detta.

Introduktion till Science Week, Södertälje Science Park
-Hållbarhet, affärsstrategier och nödvändigheten av samverkan, Johan Kuylenstierna, ordförande, Klimatpolitiska rådet.
Stockholmsregionens näringslivs- och tillväxtstrategi och export, Region Stockholm, Gustav Hemming
Livepanel om hållbar tillväxt med Scania, AstraZeneca, Södertälje Kommun, Region Stockholm, Hållbarhetsexpert


Medverkande

Johan Kuylenstierna

Ordförande/Adjungerad professor och Rektorsråd för Hållbar Utveckling , Klimatpolitiska Rådet/Stockholms universitet

Gustav Hemming

Tillväxt, samhällsplanering- och skärgårdsregionråd, Region Stockholm

Jakob Lund

Kommunikationsdirektör, AstraZeneca

Boel Godner (S)

Kommunstyrelsens ordförande, Södertälje kommun

Robert Kingfors

VD, Södertälje Science Park

Eva Helén

Science Week general, Södertälje Science Park

Lydia Capolicchio

Moderator,