Hållbarhetsarbete på en produktionsenhet

Connect | Hållbar produktion

På Scanias produktionsanläggning i Oskarshamn finns bland annat en presshall, en stor karossanläggning, två målerier och en monteringsverksamhet. Målsättningen under 2020 var att uppnå en fossilfri produktion innan årets slut!

På detta seminarium kan du få veta om målet uppfyllts, och hur arbetet med detta har genomförts.

 


Medverkande

Pernilla Zackrisson

Sustainability Manager, Scania (Oskarshamn)

Johan Molin

miljökoordinator, Scania