Hållbarhetsstyring i samhällsbyggnadsprocessen

Talk | Digitalisering, Hållbar stad

Hur får man till en effektiv hållbarhetsstyrning i samhällsbyggnadsprocessen?

I Södertälje är mål och budget det övergripande styrdokumentet för kommunfullmäktiges mål för en hållbar utveckling. Därutöver finns det cirka 100 styrdokument som kommunen tagit fram för att systematiskt styra verksamheten. Dels aktiverande styrdokumenten som strategier och handlingsplaner, dels normerande som policys och riktlinjer. Idag är alla styrdokument pdf:er (interaktiv eller inskannade dokument) utan koppling till varandra, eller sökbara. Det gör det svårt att både förvalta, implementera och följa upp dessa. Under hösten 2020 har samhällsbyggnadskontorets strategienhet tillsammans med Sustainit AB och Changemaker Educations startat ett pilotprojekt med syfte att utveckla en digital struktur som ska bidrar till god förvaltning av styrdokument. På seminariet kommer vi ge konkreta exempel på utmaningar och möjligheter vi ser på kort och lång sikt med att bygga en digital struktur för styrdokument.

Digitalisering kan bidra till god och effektiv förvaltning av styrdokument och ökad hållbarhetsstyrning i samhällsbyggnadsprocessen. Detta seminarium visar på möjligheterna och riktar sig till dig som är verksamhetsutvecklare eller strateg inom samhällsplanering, politiker, digitaliseringsstrateger eller om du helt enkelt tycker att digitalisering och hållbarhet är ett riktigt spännande ämne!

Foto: Pontus Orre


Medverkande

Jordan Valentin Lane

hållbarhetsutvecklare, Södertälje kommun

Magnus Brondin

Hållbarhet och Innovationschef, Sustainit AB

Fredrik Jonsson

Creative Director, Changemaker Educations