Hälsa och hållbar utveckling

Talk | Hållbart arbetsliv

Välkomna till ett samtal om hållbar hälsa, hälsosamma vanor och social hållbarhet. Genom satsningar på ungdomar idag vill vi främja en hållbar hälsa imorgon. Med fokus på hälsa driver AstraZeneca sedan 2010 Young Health Program för att bidra till en hälsosammare värld.

Jenny Engström, produkt- och hållbarhets kommunikationschef ansvarar för AstraZenecas samhällsstöd som genom partnerskap med ideella organisationer, direkt stöd och engagerande volontärarbete fokuserar på att göra skillnad för unga.  Jenny berättar mer om AstraZenecas samhällsengagemang och ger konkreta exempel från företagets arbete i Sverige för att stimulera unga människors intresse för naturvetenskap och teknik samt för att främja ungdomars mentala hälsa och välbefinnande.

 


Medverkande

Jenny Engström

produkt- och hållbarhets kommunikationschef, AstraZeneca