Hur bygger vi strategiskt en attraktiv stadskärna tillsammans?

Talk | Hållbar stad

Hur får vi en gemensam vision och målbild? Det behövs krafter och resurser. Har vi gjort vår egen nulägesanalys? Hur ser det gemensamma strategidokumentet ut och hur får vi det förankrat och implementerat?

I seminariet ser du hur samverkansmodellen ser ut som leder till framgångsrika och attraktiva stadskärnor. Se goda råd och exempel på hur andra gjort, med Marlene Hassel från BID Manager Svenska stadskärnor och ordförande i Sveriges Centrumutvecklare.

Missa inte heller Södertälje Citys andra programpunkter, Framtidens Stadskärna: Södertälje City och Stadslivet kommer tillbaka.

Foto: Rodolfo Alvarez


Medverkande

Marlene Hassel

Nationell BID-managercoach, Svenska Stadskärnor & Ordförande i Sveriges Centrumutvecklare