Hur kan det offentliga stödja utvecklingen av elektrifieringen

Talk | Framtidens transportsystem

Vad kan en kommun bidra med för att möjliggöra en elektrifiering i staden?
Det krävs samarbete mellan det offentliga och privata för att omställningen ska bli möjlig.
Framtidens visioner kräver kringliggande infrastruktur för att kunna förverkligas.
Det kan vara detaljplaner, laddstationer, övriga anläggningar mm.
Det handlar om transporthubbar med anknytande vägnät, hamn med omlastningsinfrastruktur mm.
Södertälje kommun och Södertälje Hamn samtalar kring hur kommunen jobbar konkret tillsammans med företagen.


Medverkande

Mats Johannesson

samhällsbyggnadsstrateg, Södertälje Kommun

Robert Tingvall

vd, Södertälje Hamn