Hur kan en nationell nod för hållbar produktion sätta svensk industri i förarsätet?

Talk | Hållbar produktion

Svensk industri har goda förutsättningar att ta en ledande position när det gäller att producera varor och tjänster på ett hållbart sätt. Detta gäller såväl utnyttjandet av material och energi som att använda de mänskliga resurserna på ett hållbart sätt.

Vad kan den nationella noden för hållbar produktion som nu bildas bidra till för att nå denna position? Ett samtal förs angående förutsättningar, mål och möjligheter då noden nu börjar byggas upp. Detta mellan ordföranden för Södertälje Science Park AB, Lars-Henrik Jörnving (Scania), och Mats Lundin som ansvarat för framtagningen av nodens initiala funktion och utformning.


Medverkande

Lars Henrik Jörnving

Vice President & Head of Global Industrial Development, Scania

Mats Lundin

nodledare, SuPR, Södertälje Science Park