Jordhälsa med mikroorganismer

Talk | Livsmedelsproduktion

Det är lätt att tro att jordens funktion är att hålla växterna upprätt, eftersom det vi ser med blotta ögat är jordstrukturen. Men föreställ dig livet ovanpå marken. Här äter djur upp växter eller andra djur. Det bryts ner inuti djurets kropp och blir till gödsel, alltså ny näring för växter. Exakt samma process pågår i jorden. Men i jorden sker processen med mikroorganismer som är så små att vi inte kan se dem. Vilka är de? Varför är de viktiga?


Medverkande

Åsa Waldenström

projektledare Odlingsstrategin, Södertälje kommun