Kan cirkulära principer användas för att få flera att idrotta i resurssvaga områden?

Talk | Social hållbarhet

Vill du veta mer om hur cirkulära lösningar kan bidra till både social hållbarhet och resurseffektivitet?

En familjs ekonomi och föräldrars utbildningsnivå har stor betydelse för vilka unga som idrottar i en förening. I familjer med hög utbildningsnivå och stora ekonomiska resurser är 80 procent av ungdomarna medlemmar i en idrottsförening. I hem med låg utbildningsnivå och små ekonomiska resurser är motsvarande siffra 30 procent. Centrum för idrottsforsknings uppföljning visar att ojämlikheten har funnits under lång tid och inget tyder på att den har minskat på senare år.

Samtidigt som många barn och ungdomar rör på sig för lite så uppskattar 60% av Sverige kommuner att de inte har tillräckligt med idrottsanläggningar för att möte behoven för att ge alla en aktiv och meningsfull fritid. Ekvationen går inte ihop. Vi behöver pröva nya lösningar och arbetssätt och stimulera nya samarbeten för att lösa strukturella utmaningar som följt med oss i decennier.

På seminariet kommer du få ta del av en konkret modell för att få fler barn att idrotta i resurssvaga områden. Modellen bygger på cirkulära principer och den är skalbar vilket gör den intressant för alla som arbetar med att få flera barn att idrotta och röra på sig,

Målgruppen för seminariet är verksamhetsutvecklare och strateger inom samhällsplanering, kultur och fritid och skola, politiker, idrottskonsulenter, idrottsförbund, forskare och allmänt intresserade.

 


Medverkande

Tomas Thernström

avfallsstrateg, Södertälje Kommun

Petra Jacob

grundare, Lebi