Kan man standardisera källsortering?

Talk | Hållbar stad

För ungefär sex år sedan startade Telge Fastigheter, Telge Återvinning och kommunen ett gemensamt arbete med att skapa en standard för källsortering i kommunens skolor och förskolor. Projektet fick namnet Miljönären och bestod av sorteringskärl, dekaler, information och utbildningspaket. Tanken var att öka mängden sorterat avfall, tidigt lära barnen att alla sopor och allt avfall ska sorteras, samtidigt som man ville försöka sänka avfallskostnaderna.

Nu står Telge Fastigheter inför uppdraget att fortsätta implementeringen av Miljönären till kommunens resterande verksamhetslokaler. Men vad innebär egentligen Miljönären och kan man verkligen standardisera källsortering?


Medverkande

Erika Göransson

projektledare, Telge Fastigheter