Leda hållbart med Lean

Talk | Hållbart arbetsliv, Ledarskap

Program Leda hållbart med Lean

09:00-09:05 Öppnande och presentation av dagen
Talare: Pia Bernengo och Carolina Jarenius, KTH Leancentrum

09.05-09.40 Att få medarbetarnas engagemang
Häng med och lyssna på när vi pratar om den ännu inte förlösta kraften som finns hos dina medarbetare. Kraften som du kan komma åt genom modet att utveckla dig själv och ditt ledarskap. Genom att skapa strukturer för förbättringsarbete, målnedbrytning och daglig uppföljning och inte minst genom ett genuint intresse för utveckling och coachning av dina medarbetare.
Talare: Johanna Strömgren, Föreståndare Leancentrum och ansvarig för livslångt lärande HPU och Carolina Jarenius, Verksamhetsutvecklare/coach Leancentrum

09.40-10.20 Engagerade medarbetare – ett svar på engagerade ledare

Går ej att se i efterhand.

En ledares uppgift är att genuint bry sig om sina medarbetare, och att hjälpa dem växa. Vi kallar det Care and Growth. Motsvarigheten för medarbetarna är Grow to Care. Medarbetare som växer till att bry sig, de blir engagerade – precis så svårt och så enkelt är det!
Talare: Anna Pucar Rimhagen, ledarskapskonsult och Susanne Hildeskog, Sälj & Marknadsansvarig, Schuitemagroup 

10.20-10.30 Paus

10.30-11.10 Hållbarare Ledarskap i ett Hållbarare Företag
Hur Saltå Kvarn- norra Europas ekologiska vagga- blev lönsammare och hållbarare med hjälp av LEAN
Talare: Jonas Regnér, VD Slobodan Carapic, Produktionschef Saltå Kvarn 

11.10-11.40 Hållbart Ledarskap – Scanias nya ledarskapsmodell Scania
Så lyckas vi med en långsiktig hållbarhetsförvandling! Mathias kommer att på ett inspirerande sätt beskriva hur Scanias ledarskapsmodell stöttar ett hållbart ledarskap. Genom att förklara kopplingen mellan produktionssystemet, strategin och hållbarhet belyser Mathias hur hållbarhet går från att vara ett strategisk initiativ till en naturlig del av den operationella verksamheten (produktionssystemet).
Talare: Mathias Wijkström, Head of Global SPS Office

11.40-12.30 Lunch

12.30-13.10 Ledarskap för lärande och innovation
Hur främjar chefer medarbetares lärande i dagligt arbete? – Resultat och reflektioner från forskning vid HELIX Competence Centre.
Talare: Andreas Wallo, Helix Competence Centre och biträdande professor Linköping Universitet

13.10-13.50 Göra ledarskapet till en vana – 6 ledarvanor på AstraZeneca
Genom att definiera specifika beteenden som ledare bör upprepa tills de blir till vanor tror vi att vi kan skapa en kultur som inte bara ger hållbara och ständigt förbättrade resultat, utan även engagerade och hållbara ledare och medarbetare.
Talare: Magnus Isaksson, Regional Lean Director och Annika Andersson, verksamhetsutvecklare AstraZeneca

13.50-14.00 Paus

14.00-14.40 Leda till framtidens ledarskap
Bra ledare har en tydlig vision av hur framtidens samarbete bör se ut i deras organisation – och av vilket ledarskap som krävs för att ta sig dit. Bengt berättar om hur ledare måste anpassa sina ledarbidrag i tre dimensioner (individ, lag och uppgift) för att lyckas med detta.
Talare: Bengt Savén, KTH Leancentrum adjungerad professor i hållbart ledarskap och systematisk förbättring, KTH samt lång ledarerfarenhet från näringslivet.

14.40-15.30 Paneldiskussion
Vad är framgångsnycklarna för att lyckas med ett hållbart ledarskap? Låt dig inspireras och ta del av framgångar och utmaningar från experterna. Paneldiskussion med dagens talare utifrån deras erfarenhet och åhörarnas frågor.


Medverkande

Carolina Jarenius

verksamhetsutvecklare/coach Leancentrum, KTH Leancentrum
Ämne: Lean och hållbart ledarskap

Johanna Strömgren

föreståndare Leancentrum och ansvarig för livslångt lärande HPU, KTH Leancentrum
Ämne: Lean och hållbart ledarskap

Bengt Savén

professor i Hållbart Ledarskap och Systematisk Förbättring, KTH
Ämne: Lean och hållbart ledarskap

Anna Pucar Rimhagen

ledarskapskonsult, Schuitemagroup
Ämne: Lean och hållbart ledarskap

Magnus Isaksson

Regional Lean Director, AstraZeneca
Ämne: Lean och hållbart ledarskap

Jonas Regnér

vd, Saltå Kvarn
Ämne: Lean och hållbart ledarskap

Susanna Hildeskog

ledarskapskonsult, Schuitemagroup
Ämne: Lean och hållbart ledarskap

Slobodan Carapic

varuflöde & produktionschef, Saltå Kvarn
Ämne: Lean och hållbart ledarskap

Annika Andersson

verksamhetsutvecklare, AstraZeneca
Ämne: Lean och hållbart ledarskap

Mathias Wijkström

Head of Global SPS Office, Scania
Ämne: Lean och hållbart ledarskap

Andreas Wallo

biträdande professor, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet
Ämne: Lärande