Panelsamtal live: Introduktion till hållbar produktion

Talk | Hållbar produktion

Två av Sveriges största internationella företag AstraZeneca och Scania verkar i två väldigt skilda branscher; läkemedel respektive fordonsbranschen. De berättar om gemensamma utmaningarna och drivkrafterna i respektive bransch mot omställningen mot en hållbar industri. KTH ger exempel på hur universitetet kan underlätta förändringsresan för industrin genom rätt utbildnings- och forskningsinsatser.


Medverkande

Lars-Henrik Jörnving

Vice President & Head of Global Industrial Development, Scania

Magnus Wiktorsson

forskare och prefekt, KTH

Karin Lundgren-Hartikainen

Digital & Supply Chain Lead EMEA Supply Region, AstraZeneca