Paneldialog – hot och möjligheter med AI

Talk | Artificiell intelligens, Digitalisering

Artificiell intelligens kommer att kunna erbjuda nya, kanske oanade möjligheter att uppnå hållbar produktion. Här fångar vi upp frågor som inkommit från eftermiddagens presentationer. Vi lyfter blicken och ser vilka de stora hindren och drivkrafterna är idag, både inom större och mindre företag. Vad behöver göras mer av? Hur kan akademin och myndigheter verka för att driva på utvecklingen att stärka den svenska industrins position inom hållbarhet genom digitalisering och AI? Vi kommer också att beröra frågan om AI utgör ett hot, och i så fall på vilket sätt. Finns det något vi kan göra för att hantera ett eventuellt hot?


Medverkande

Peter Kurzwelly

Startup Manager and Program Developer, AI Sweden

Andreas Archenti

professor, KTH

Victor Cedermark

Digital Change & Readiness Lead Sweden Operations, AstraZeneca

Susanne Ackum
Forum för omställning