Kampen mot PFAS: en av vår tids värsta gifter

Talk | Hållbar stad

PFAS beskrivs ofta som en av vår tids värsta gifter, men dess giftighet har bara varit känd under en kortare tid. PFAS finns bland annat i byggmaterial, skidvalla, skönhetsprodukter och elektronik. Produkter som Södertäljes invånare har lämnat in på Tveta avfallsanläggning och som har deponerats under många år innan det blev möjligt att återvinna och destruera dem på annat sätt. Gifterna har läckt ut med regnvatten som passerar genom deponierna och dessa tas upp av människor & djur och lagras i bland annat levern, njurarna och blodet.

Nya rön och ny teknik ska skydda Södertäljeborna från dessa gifter. Hör mer om tekniken och den nya reningsanläggningen som levererats från Australien till Tveta.

 


Medverkande

Katarina Sjöberg

miljöansvarig, Telge Återvinning