Säkra affärerna med ett strategiskt hållbarhetsarbete

Talk | Entreprenörskap och affärsstöd, Hållbar produktion

Enligt Hållbarhetslagen (ÅRL 6 kap 12 §) måste stora företag upprätta en hållbarhetsrapport. I och med det blir det allt vanligare att företag ställer krav på sina underleverantörer, för att säkerställa hållbarhet i alla led. Genom att ge utrymme för hållbarhet i den strategiska planeringen skapar du goda förutsättningar att säkra dina affärer. Under våren 2021 erbjuder Södertälje Science Park, i samarbete med PURE ACT, ett program för dig som vill stärka ditt företags varumärke och konkurrenskraft genom strategiskt hållbarhetsarbete.


Medverkande

Therese Svensk

grundare, PURE ACT

Linnea Eriksson

grundare , PURE ACT