Samverkan för social hållbar utveckling

Talk |

Samverkan är avgörande för att nå effekt i individer och samhälle. Ett panelsamtal om hur näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle kan gå samman för att utjämna skillnader i uppväxtvillkoren för att skapa fredliga och inkluderande samhällen.

Läsfrämjarinstitutet driver Läslandet som genom litteratur, teater och konst verkar för social hållbarhet. För att uppnå mest långvarig effekt riktar vi insatser mot hela familjer och barn i deras mest formativa ålder. Representation och medskapande är framgångsfaktorer för att nå ut brett och främja positiva beteenden och praktiker inom bildning, samhällsengagemang och hållbarhet. Läsfrämjarinstitutet ingår som samverkanspartner i en rad verksamheter som investerar i humankapitalet och bygger sammanhållna städer. Mer om Läsfrämjarinstitutet finns på www.lfi.se Facebook och Instagram.


Medverkande

Marlen Eskander

grundare, Läsfrämjarinstitutet

Miriam Swärdh

varuhuschef, IKEA Kungens Kurva

Ingvar Nilsson

nationalekonom med fokus på utanförskapsfrågor,

Malin Melander

resultatenhetschef, Förebyggande enheten, Barn och ungdom på Södertälje kommun