Scania Decarbonisation

Talk | Hållbar produktion

Scanias klimatambition omfattar både produktportfölj samt egen verksamhet. Här berättar vi om vår strategi för klimatneutral produktion.


Medverkande

Susanne Olsson

Head of Group Environment, Scania