Skapa en kollektiv digital skulptur (andra tillfället)

Connect | Digitalisering, Hållbar stad

Vad omger du dig av för färger, former och mönster? Vad går att hitta hemma hos dig eller runtomkring där du bor? Din plats i staden, hur ser det ut där?

Fotografera, berätta och dela med dig. Tillsammans bygger vi en digital skulptur utifrån allas observationer.

Maker och konstnären Jens Evaldsson har i samarbete med Grafikens Hus tagit fram en workshop där du genom att närstudera din miljö kan vara med och skapa ett kollektivt konstverk i form av en digital skulptur. Deltagarnas egna observationer byggs upp digitalt i 3D och blir till ett kollektivt konstverk på Grafikens Hus digitala plattformar. Som ett nästa steg önskar vi placera ut verket som en virtuell offentlig skulptur i Södertälje, tillgänglig via Augmented Reality.

Metoden är baserad på arkitekten och konstnären Afaina de Jong ”radikala observationer”, det vill säga att hon tar till vara på människors och platsers erfarenheter. Utifrån all insamlad information omvandlar hon summan av erfarenheterna till ny arkitektur och nya mönster.

Denna workshop kommer äga rum vid två tillfällen – 13.00 och 16.30. För att anmäla dig till den andra progampunkten, klicka här.


Medverkande

Jens Evaldsson
maker och konstnär