Smart Edge, Energieffektivisering och sänkta driftskostnader i byggnader

Talk | Hållbar stad

Ett led i omstart av Europas ekonomi riktad till regionens fastighetschefer, ekonomichefer och politiker i kommunala bolag. Hur en pilotstudie inom Smart Edge i Stockholm och Södertälje kan skalas upp för att skapa energieffektivisering och sänkta driftskostnader i kommunal ägda fastighetsbolag. Metodik och handlingsplan.