SmartEdge: Energieffektiv renovering och sänkta driftskostnader

Talk | Hållbar stad

Projektet SmartEdge jobbar med energieffektiv och klimatsmart renovering av kommunala fastigheter. Med en handlingsplan för att identifiera lönsamma och klimatsmart åtgärder ökar vi renoveringstakten av det befintliga beståndet samt undersöker hur vi kommer runt de organisatoriska hinder som finns på vägen.


Medverkande

Sigrid Granström

klimatsamordnare, Region Stockholm