Stockholmsregionen en dynamisk, nyfiken och hållbar region

Talk | Hållbar stad

Om Stockholmsregionen ska fortsätta att vara en attraktiv plats där människor och företag växer behövs ett samplaneringsperspektiv både med kommuner och mellan regioner.
Vi är relativt små i ett europeiskt perspektiv och behöver samverka och stärka våra fördelar såsom god livsmiljö och en stark digital och fysisk infrastruktur. Det är viktigt för att kunna attrahera företag och kompetens i framtiden. Hur en medveten stadsutveckling och samhällsplanering kan bidra till detta får vi höra mer om.


Medverkande

Jessica Andersson

avdelningschef regionplaneavdelningen, Region Stockholm