Vikten av ett starkt ekosystem inom Lifescience

Talk | Life Science

Inom Life Science kan ingen aktör innovera i isolering. För att ta en produkt ’från ax till limpa’ krävs ett gott samarbetsklimat så att företag, akademi, myndigheter och vård kan bidra utifrån sina respektive perspektiv, roller och kompetens. Så hur kan det stora företaget arbeta för att bidra till ett väl fungerande innovationssystem och hur kan vi alla bidra till att flytta fram positionerna för svensk Life Science?


Medverkande

Anna Sandström

Science Policy and Relations Director, AstraZeneca