Virtuell studieresa – besök företag som tillämpar 3D/AM-teknik

Connect | Digitalisering, Entreprenörskap och affärsstöd

Följ med på denna virtuella studieresa för att se hur företag använder additiv tillverkning/3D Printing för att ta fram nya produkter, testa innovationer och hitta nya affärsmöjligheter. Vi samtalar med SolidEngineer AB och Alfred Nobel Science för att utforska hur företag kan använda denna teknik för att utveckla innovationer sin verksamhet. SolidEngineering ger en inblick i hur du som företag ska tänka strategiskt för att tillämpa 3D Printing och utveckla din innovationsförmåga. Alfred Nobel Science berättar om vilka resurser som finns i Sverige och hur du som företag kan gå vidare inom denna teknik. 3D och additiv tillverkning belyses ur flera aspekter, både tekniskt, strategiskt och affärsmässigt.


Medverkande

Daniel Hansson

Application Engineer 3D Printing, Solid Engineer AB

Joakim Sternås

managementkonsult, SolidEngineer AB

Mikael Melitshenko

Affärsutvecklare/Projektledare, Alfred Nobel Science Park

Conny Lemon
Södertälje Science Park
Mikael Ek
Södertälje Science Park