Virtuell studieresa – besök företag som tillämpar 3D/AM-teknik

Connect | Digitalisering, Entreprenörskap och affärsstöd

Följ med på denna virtuella studieresa för att se hur företag använder additiv tillverkning/3D Printing för att ta fram nya produkter, testa innovationer och hitta nya affärsmöjligheter. Vi besöker olika tillverkare och inspireras tillsammans med en expert inom området. Studieresan avslutas med en kort interaktiv diskussion. Alfred Nobel Science Park 3D Printing presenterar en överblick och inflygning för hur företag kan använda denna teknik för att utveckla sin verksamhet. Hur ser landskapet ut med avseende på vilka kompetens-centra och företag, maskiner och teknologier som finns i regionen och på nationellt plan. Se hur dessa resurser kan skapa affärsmöjligheter. Solid Engineering ger en inblick i praktisk tillämpning av 3D Printing i ex vis verkstads företag. Vad ska man konkret tänka på inför ett eventuellt införande av 3D printing som komplement eller ersättning i produktion eller produktutveckling? Denna fråga belyses ur flera aspekter, både tekniskt och affärsmässigt.