Arkitektur – Hur upplevelse, funktion och hållbarhet bidrar till att uppnå målen i Agenda 2030

Arrangör: Samhällsbyggnadskontoret, Södertälje kommun

Det handlar om hur vi bygger hållbart och attraktivt. Vad arkitektur är och hur arkitektur, gestaltning och hållbart byggande bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle.

I korthet beskrivs hur arkitekturens kärnvärden; funktion, upplevelse och robusthet kan uppnås genom hållbart byggande i Södertälje kommun. Vi ger en inblick i innebörden av den nationella politiken för arkitektur form och design och vad som menas med omsorgsfull gestaltning och hur det kan leda till mindre kostnader, ökad folkhälsa, minskade klimatutsläpp – och en attraktivare livsmiljö.


Medverkande

Sofi Cyréus

Samhällsbyggnadsstrateg, Södertälje kommun