Konst i staden: Bärande berättelser

Arrangör: Grafikens Hus, Läsfrämjarinstitutet

Konst och berättelser kan ge olika perspektiv på stadens gemensamma rum. Människor med olika bakgrunder och åldrar, unga som gamla, kan bidra med att lyfta fram olika perspektiv i staden.

Staden med gator, torg, minnesmärken och mötesplatser kan samla och förmedla gemensamma erfarenheter.

Grafikens Hus och Läsfrämjarinstitutet arbetar tillsammans med konstnärliga och språkliga insatser för att stärka individer och skapa gemensamma rum i staden.

Vi utgår från hur demografin ser ut där vi verkar och hur det kommer till uttryck och ger avtryck i staden. Vi undersöker konsekvenser och möjligheter med att kunna spegla sig i våra gemensamma livsmiljöer. Vad kan konsten göra för att bryta föreställningar om vem du är och vad du kan göra? Vad betyder synliggörandet av de berättelser vi människor bär på för vår möjlighet att speglas i staden och stadsmiljöer? Hur får vi en sammanhållen stad där människor i staden speglas?
Välkomna till två samtal om skapandet. Det handlar om att komma till uttryck och få olika ingångar till att arbeta med offentlig konst. Hur uppsökande arbete i en stadsutvecklingsprocess kan ge nya inspel och skapa en inkluderande medborgardialog. Moderator för båda samtalen är Namo Marouf.


Medverkande

Namo Marouf

Moderator, Uppdragsledare social hållbarhet/Planarkitekt, Ramboll

Saadia Hussain
Konstnär och konstaktivist
Daniel Boyacioglu
Poet och artist
Stina Wollter
Konstnär, författare och folkbildare
Rani Kasapi

Enhetschef, Enheten för konstarterna Kulturdepartementet

Dalia Rhawi

Huvudprojektledare på Strategienheten, Samhällsbyggnadskontoret Södertälje kommun

Daniel Terres
Sakkunnig i frågor relaterade till offentlig konst
Pontus Werlinder

Vd, Telge Bostäder, Telge Hovsjö