Cirkulär hantering av förpackningsmaterial

Arrangör: Scania, SuPr - Nationell nod för hållbar produktion

Förpackningsmaterial för hantering av komponenter och produkter innebär såväl mycket materialåtgång som en omfattande logistikapparat.

Scania berättar om lösningar för att effektivisera och resursoptimera användningen av förpackningsmaterial, men ger också en bild av vad man vill åstadkomma framåt i tiden för att nå en mer cirkulär materialhantering.


Medverkande

Christian Romberg

Sustainability Engineer, Scania