Corona – Omtänksam samverkan Södertälje sjukhus och Södertälje kommun

Arrangör: Södertälje kommun, Södertälje sjukhus

Lösningar på stora utmaningar kräver nytänkande.

Hur hanterar Södertälje Sjukhus och Södertälje kommun Coronakrisen? Södertälje har en låg vaccinationstäckning och en mångfacetterad befolkningssammansättning som ställer höga krav på samverkan och okonventionella lösningar.

Samhällsfunktioner måste hållas igång, men hur gör man när läget är akut och inget facit finns?

Tre saker är centrala.

 1. Lokal samverkan för lokal anpassning.
  Låg vaccinationsgrad ger hög smittspridning och skapar högt tryck på vården såväl akut, intensiv vård på sjukhus som eftervård i hemmet. Lagstiftningen är nationell.
  Hur hantera och hur har Södertälje hanterat detta för att minska smittspridningen lokalt?
 2. Vikten av relationer i kris
  Att hålla dagliga kontakt och kunna diskutera okonventionella lösningar för att minska smittspridningen.
 3. Våga prata om sina brister i kris
  Det krävs extrem öppenhet utifrån medborgarnas behov. Att inse att behov av expertkompetens krävs som inte finns hos personalen, hur gör man för att snabbt kunna lösa det. Sjukhuset utbildade kommunens omsorgspersonal. Det för att ge möjlighet att vårda sjuka i hemmet så att plats fanns för de mest sjuka på det hårt belastade sjukhuset.

Ansvariga för Södertälje Sjukhus och Södertälje kommun ger oss inblick i utmaningarna och lösningar på den lokala Coronahanteringen i Södertälje.


Medverkande

Charlotta Sävblom

Chefsläkare, Södertälje Sjukhus

Anna Flink

Säkerhetschef, Södertälje kommunkoncern