Det är minst lika mycket innovation i en potatis som i ett flygplan

Arrangör: MatLust, Sweden Food Arena

Hur kan kunskap och innovation öka livsmedelsproduktionen, skapa nya jobb och minska sårbarheten?

Samverkan mellan näringsliv, akademi och myndigheter är en förutsättning. Livsmedelsnäringen genererar ett förädlingsvärde på 200 miljarder, sysselsätter ca 500 000 människor och har potential att bli en central tillväxtmotor i svensk ekonomi som skapar både jobb och ökad försörjningsförmåga. Den industriella transformationen påverkar även livsmedelsindustrin. Livsmedelsnäringen behöver avancerad teknologi, drivna entreprenörer och lantbrukare/industrialister med hög kompetens så att vi kan öka vår innovationsförmåga och därmed få en internationell konkurrenskraft.

Samverkansorganisationen Sweden Food Arena, Näringsdepartementet, KTH och företaget Nordisk Råvara samtalar kring möjligheter och utmaningar.


Medverkande

Lena Eckerdal Rimsten
biträdande enhetschef på Enheten för jordbruk och livsmedelsföretagande Näringsdepartementet med huvudansvar för arbetet med Livsmedelsstrategin
Marie Gidlund

Verksamhetsledare, Sweden Food Arena

Francisco Javier Vilaplana Domingo

Universitetslektor, forskare och avd. chef, KTH

Lars T Andersson

Investerare & Styrelseordförande, Nordisk Råvara