EU:s inre marknad – en drivkraft i hållbarhetsarbetet

Arrangör: EU-kommissionens representation i Sverige

Rambetingelserna för den inre marknaden är av avgörande betydelse för att möta hållbarhetsmålen.

De ger viktiga förutsättningar för företags verksamhet i allt från taxonomi till utsläppshandel. Målen är ambitiösa: klimatneutralitet 2050 och 55% nedskärning i utsläpp av växthusgaser redan 2030. Omställningen påverkar en rad sektorer. EU-kommissionen arbetar aktivt för att driva på omställningen, samtidigt som man stärker europeisk konkurrenskraft.

Hur detta är möjligt kommer Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige, att diskutera.


Medverkande

Christian Danielsson
Chef för Europeiska kommissionens representation i Sverige