Fordonsdalen – samarbete för framtidens fordonsindustri

Arrangör: Region Stockholm, KTH, Kista Science City

Stockholm och Östra Mellansverige har en omfattande fordonsindustri med stor betydelse för det regionala och nationella näringslivet. Både transportsektorn och fordonsindustrin står dock inför nya vägskäl i och med den snabba omställning som drivs av både klimatutmaningar och en snabb teknikutveckling.

Fordonsdalen är ett gemensamt initiativ mellan Region Stockholm, KTH och Kista Science City med fokus på att stötta industrins och företagens transformation. Det handlar om kompetensomställning och om att demonstrera och implementera nya och innovativa lösningar.

Minst lika viktigt är det att kraftsamla regionala aktörer såväl inom fordonsindustrin som andra branscher, såsom IT- och Tech-sektorn, för att utveckla en långsiktig samverkan.

Detta pass inleds med att projektparterna presenterar de insatser som pågår just nu. Därefter följer en dialog med representanter från industrin och regionen kring hur vi gemensamt kan stärka den digitala och gröna omställning industrin står inför.


Medverkande

Mattias Wiggberg

Forskare, KTH

Sara Nozkova

Mobilitetsledare, Kista Science City

Sofia Wieselfors

Projektledare Fordonsdalen, Region Stockholm

Magnus Burman

Forskare, KTH

Gustav Hemming

Regionråd, Region Stockholm

Annika Stensson Trigell

Professor, vicerektor, KTH

Lars-Henrik Jörnving

Vice President, Head of Global Industrial Development, Scania

Karin Bengtsson

Vd, Kista Science City