Framtidens näringsliv – konkurrenskraftigt och hållbart företagande

Arrangör: Näringslivsavdelningen, Södertälje kommun

Ett hållbart näringsliv och samhällsbyggande kräver att många drar åt samma håll med Stockholmsregionen som exempel sker samtal med olika aktörer. En färsk rapport om Framtidens Näringsliv, en panel och konkreta exempel från företag får du höra om i detta seminarium.

Vi måste våga ställa högre krav, både på varandra och inte minst oss själva om vi ska kunna uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Under programpunkten får vi ta del av en rapport som Stockholm Business Region tagit fram med stöd av Sweco: Framtidens näringsliv i Stockholmsregionen 2021. Det finns stora fördelar att vinna på samverkan mellan både kommuner, regioner och företag. En panel med representanter från Sweco, Invest Stockholm Business Region AB och Svenskt Näringsliv diskuterar hur man tillsammans kan verka för att nå målen.

Hur kan företag ställa om för att möta de krav som ställs på framtidens näringsliv?
Lyssna på fyra företag som verkar inom olika branscher; transport-, energi-, läkemedelsbranschen. Södertälje hamn, Söderenergi och Anocca ett forskningsföretag inom Life science som delar med sig hur de jobbar i riktning mot en hållbar värld.


Medverkande

Tomas Källberg
Konsult
Anna Gissler
Invest Stockholm
Marie Knutsen-Öy
Svenskt Näringsliv
Anders Wingqvist

Head of Field Sales, DB Schenker

Per Fredman
Södertälje hamn
Karin Medin
Söderenergi
Mark Farmery
Anocca