Sidospår

Hack for Södertälje

Arrangör: Södertälje kommun, Södertälje Science Park

English: Hack for Södertälje is a 24-hour online hackathon to generate ideas and solutions on the theme ”The inclusive, sustainable and connected society”. The hackathon is part of Södertälje municipality’s work towards becoming more sustainable with the help of, among other things, AI, IoT and open data and real-time data.

Svenska: Hack for Södertälje är ett 24-timmars onlinehackathon för att generera idéer och lösningar på temat ”The inclusive, sustainable and connected society”. Hackathonet är en del av Södertälje kommuns arbete mot att bli mer hållbara med hjälp av bland annat AI, IoT samt öppen data och realtidsdata.

Läs mer på eventets hemsida!