Sidospår

Hållbar digitalisering med Lean/agilt arbetssätt

Arrangör: KTH Leancentrum

På temat Hållbar digitalisering med Lean/agilt arbetssätt berättar AstraZeneca och Scania tillsammans om hur de tänker strategiskt kring digitalisering utifrån ett globalt perspektiv.

Försäkringskassan bjuder in oss till  insikter om digitalisering i en tjänsteproducerande verksamhet och vi får också ta del av Karlstads Universitets forskning kring digitalisering och hållbar arbetsmiljö. AstraZeneca delar med sig av utmaningar och framgångar i en hållbar leveranskedja och Scania visar hur de har tänkt kring digitalisering i deras administrativa processer. Senare under dagen får vi höra om hur ledningen för Lagan Plast visade vägen för företaget på deras digitaliseringsresa och om hur Xylem arbetar för en mer hållbar vattenhantering med hjälp av digitalisering. Vi avslutar dagen med en paneldebatt där du som deltagare har möjlighet att ställa frågor till talarna.

 

09.00-09.10 Öppnande av Leandagen

Medverkande: Andreas Bohlin, Project & Lean Manager, KTH & Johanna Strömgren Föreståndare KTH Leancentrum, Bengt Savén, Adjungerad Professor, KTH

09.10-9.50 Combining lean, digitalization and sustainability in large companies

How two world leading companies are combining lean, digitalization and sustainability to develop their way of working. How capabilities and way of working links together.

Medverkande: Daniel Lindholm Roman, Regional Lean Lead, AstraZeneca & Hans Olofsson, senior adviser, Global Industrial Development, Scania

9.50-10.30 Hur vi säkerställer leveranskedjan med hjälp av digitalisering

I en allt mer konkurrensutsatt världsmarknad har vi genom ett hållbart fokus nyttjat digitaliseringens möjligheter för att kunna öka, och, ytterligare säkra våra produkter genom hela produktion- och leveransprocessen.
Vår marknad och våra produkter kräver noll tolerans mot oseriösa aktörer varför säkerheten för våra patienter är en grundläggande faktor
Med hjälp av 2D märkning och serialisering kan vi nu kontinuerligt verifiera våra produkter hela vägen fram till vår slutkund, patienten som kan vara du och jag.

Medverkande: Gunilla Wagner, Senior Lean Coach / Manager Lean, AstraZeneca & Pauline Branestam, Packaging Engineer Strategy, AstraZeneca

10.30-10.40 Paus

10.40-11.20 Förbättringsarbete i administrativa processer – utmaningar och exempel med digitalisering

Praktiska erfarenheter, utmaningar och exempel i Scanias arbete med att skapa produktivitet i administrativa processer.

Medverkande: John Larsson, SPS Manager / Industrial PhD Student, Industrial Development, Scania & Robert Danielsson, Digital Capability Developer, Scania

11.20-12.00 Med fokus på hållbar digitalisering och arbetsmiljö

Funderar du också på hur din organisation kan effektivisera verksamheten och skapa mervärde för kunden genom att digitalisera arbetsprocesser och samtidigt skapa en hållbar arbetsmiljö? Då är det här en föreläsning för dig! Du kommer att få ta del av forskningsresultat av hur beslut kring implementering av digitala lösningar i offentlig sektor inverkat på anställdas arbetsmiljö, exempelvis ökad arbetsbelastning. Du kommer också att få ta del av tips och råd för hur digitaliseringsprocessen kan göras mer hållbar genom att anta ett holistiskt perspektiv.’

Medverkande: Annica Asp, Doktorand i arbetsvetenskap, Karlstads universitet

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.40 Hur digitalisering möjliggör en framtida mer hållbar vattenhantering

Världens vattenhantering är redan idag en av största enskilda energiförbrukarna. Än mer extrema väderförhållanden påverkar våra avloppsvattensnätverk och riskerar att rent vatten kommer bli än mer exklusivt. Nuvarande lösningar skalar inte men med digitalisering har vi de nya verktyg som krävs för att möjliggöra en framtida mer hållbar vattenhantering.

Medverkande: Jonas Romfelt, Director Water Infrastructure, R&D, Xylem

13.40-14.20 Digitalisering för en ökad service och effektivare förvaltning av socialförsäkringen

Försäkringskassan har över 130 olika digitala tjänster och räknas som en av våra mest innovativa myndigheter. Det är resultatet av en lång resa med både utforskande och lärande baserat på ett leanbaserat produktionssystem, agilt synsätt för utveckling och innovation för utforskande nya möjligheter.

Medverkande: Stefan Blom, Stabschef, IT-ledningsstaben, Försäkringskassan

14.20-14.30 Paus

14.30-15.10 Att leda för digital utveckling

Kraft att förändra handlar om att ledningen faktiskt ska våga gå före och visa vägen för organisationen. Christian Silvasti berättar hur man med Lean som grund, stabila processer och ett närvarande coachande ledarskap lägger grunden för en framgångsrik digitalisering av sitt erbjudande. Christian kommer berätta om hur man gör i Produktionslyftet samt även referera till sina egna erfarenheter ifrån sin roll som tidigare VD på Emballator Lagan Plast där man vann både Svenska Lean Priset och SMART INDUSTRI priset.

Medverkande: Christian Silvasti, fd vd Lagan Plast & coach i Produktionslyftet, Silvasti affärsutveckling i Sverige AB.

15.10-15.30 Paneldebatt

Framtiden och utmaningar inom hållbar digitalisering utifrån Lean/agilt arbetssätt.

15.30-15.40 Summering och avslut


Medverkande

Johanna Strömgren

Föreståndare, KTH Leancentrum

Bengt Savén

Adjungerad Professor, KTH Leancentrum

Andreas Bohlin

Project & Lean Manager, KTH Leancentrum

Daniel Lindholm Roman

Regional Lean Lead – Sweden Operations, AstraZeneca

Hans Olofsson

Senior Advisor, Global Industruial Development, Scania

Gunilla Wagner

Senior Lean Coach / Manager Lean, AstraZeneca

Pauline Branestam

Packaging Engineer Strategy, AstraZeneca

John Larsson

SPS Manager/ Industrial PhD Student, Scania

Robert Danielsson

Digital Capability Developer, Scania

Annica Asp

Doktorand i Arbetsvetenskap, Karlstad universitet

Jonas Romfeldt

Director Water Infrastructure R&D, Xylem

Stefan Blom

Stabschef, IT-ledningsstaben, Försäkringskassan

Christian Silvasti
Coach i Produktionslyftet, Silvasti Affärsutveckling i Sverige AB