Hållbar produktion inom AstraZeneca – Från teori till praktik

Arrangör: AstraZeneca, SuPr - Nationell nod för hållbar produktion

AstraZeneca satsar hårt på att utveckla produktionsmetoder som innebär en ökad hållbarhet, såväl när det gäller resursanvändning som för att stärka den sociala hållbarheten.

Bolaget ger en introduktion till hållbarhetsarbetet inom AstraZeneca och berättar om arbetet i praktiken, där medarbetare från verksamheten är med och berättar om problem, angreppssätt och resultat.


Medverkande

Nina Andrén

Head of Campus, AstraZeneca