Hur får man till elektrifierade gods­transporter här och nu?

Arrangör: Elektrifierade transporter Stockholm Syd - Triple F

Framtidens elektrifierade godstransporter testas mellan Södertälje och Nykvarn.

Stockholm Syd, snart ett av Sveriges viktigaste logistikområden, är det stora gods- och logistikområdet i Södertälje och Nykvarn. Genom Trafikverkets stora forskning- och utvecklingssatsning Triple F (Fossil Free Freight) genomförs här projektet ”Elektrifierade transporter Stockholm Syd”, där man tittar på hur man kan åstadkomma affärsmässiga elektrifierade transporter här och nu.

I projektet ingår både företag som etablerar sig i Stockholm Syd och andra viktiga samhällsaktörer som kan bidra med expertkompetens, däribland KTH. Projektet syftar till att utifrån de lokala förutsättningarna undersöka tänkbara alternativ för elektrifiering av transporter.


Medverkande

Johan Johansson
Sweco
Yuri Joelsson
Sweco