Hur kan ett samspelt innovationsekosystem bidra till hållbar tillväxt?

Arrangör: Barkarby Science, Flemingsberg Science, Kista Science City, Södertälje Science Park, Stockholm Science City

Stockholmsregionen är den region i Europa som rankas högst på Regional Innovation Scoreboard. Dessutom har Stockholm en stark tillväxt och är en av tio städer i Europa där ekonomin överstiger 2019 års nivåer (dvs före pandemin). Region Stockholm har tagit fram en näringslivs- och tillväxtstrategi och en life science-strategi som bland annat ska stärka strategiska forskningsstråk och innovationsmiljöer.

I Stockholm finns ett välutvecklat innovationsekosystem med många aktörer som är med och bidrar. Innovationsnoderna, Barkarby Science, Flemingsberg Science, Kista Science City, Stockholm Science City och Södertälje Science Park, spelar en viktig roll i att hålla samman ekosystemet och arbetar tillsammans för att stärka innovation och tillväxt utifrån olika perspektiv och geografiska områden.

Under denna session kommer representanter för noderna att ge konkreta exempel på vad samarbetet resulterat i, följt av en diskussion med Gustav Hemming (C), Tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd i Region Stockholm och Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande i Innovations- och utvecklingsutskottet i Region Stockholm.


Medverkande

Gustav Hemming
Tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd
Amelie Tarschys Ingre

Ordförande i Innovations- och utvecklingsutskottet, Region Stockholm

Ylva Williams

Vd, Stockholm Science City Foundation

Karin Bengtsson

Vd, Kista Science City

Johan Ödmark

Vd, SISP (Moderator)