Hur kan ett samspelt innovationsekosystem bidra till hållbar tillväxt?

Arrangör: Barkarby Science, Flemingsberg Science, Kista Science City, Södertälje Science Park, Stockholm Science City

Stockholm är den stad i Europa som rankas högst på European Innovation Scoreboard. Dessutom har Stockholm en stark tillväxt och är en av tio städer i Europa där ekonomin överstiger 2019 års nivåer (alltså före pandemin). Region Stockholm har tagit fram en näringslivs- och tillväxtstrategi och en life science-strategi för länet som bland annat ska stärka strategiska forskningsstråk och innovationsmiljöer.

I Stockholm finns ett välutvecklat innovationsekosystem med många aktörer som är med och bidrar. Centrala aktörer i ekosystemet är innovationsnoderna. Kista Science City, Stockholm Science City, Flemingsberg Science, Södertälje Science Park och Barkarby Science arbetar tillsammans för att stärka innovation och tillväxt i Stockholmsregionen. Innovationsnoderna har olika inriktningar exempelvis Life Science, hållbar produktion, stadsutveckling och ICT. Dessa noder har olika inriktningar och verkar i olika geografiska områden, men genom ett djupt samarbete nås synergier i arbetet med att stärka regionen och öka attraktionskraften så att företag och organisationer etablerar sig här.

Under denna session ger representanter för noderna konkreta exempel på vad samarbetet resulterat i, följt av en diskussion med Gustav Hemming, Tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd i Region Stockholm och Amelie Tarschys Ingre, ordförande i Innovations- och utvecklingsutskottet i Region Stockholm.


Medverkande

Gustav Hemming
Tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd
Amelie Tarschys Ingre

Ordförande i Innovations- och utvecklingsutskottet, Region Stockholm

Ylva Williams

Vd, Stockholm Science City Foundation

Johan Ödmark

Vd, SISP (Moderator)